Jordvarme?

Jordvarme vil for mange være en god idé, ikke mindst når der skal bygges nyt, og man dermed under alle omstændigheder skal have et varmeanlæg. Ved ældre huse kan der derimod være forhold, der gør, at det ikke er realistisk at gå over til jordvarme, siger Jesper Stensen. Vandets fremløbstemperatur til radiatorerne er lavere ved jordvarme, og det kan kræve flere eller større radiatorer. Investeringen i jordvarme kan dermed blive relativ høj, også hvis man går fra elvarme og dermed ikke har radiatorer i boligen. Til gengæld er der penge at spare. Har man varmepumpe med jordvarme, kan prisen holdes på godt 8.000 kroner, og det er en voldsom besparelse i forhold til for eksempel et gammelt oliefyr eller elvarme. Ved varmepumpe luft/vand, vil varmeudgiften være 9.350 kroner.

“I alle tallene er der gået ud fra et hus fra 1973-1978 med et forbrug på 110 kWh. pr. kvadratmeter. I et nyt hus er forbruget måske kun 45 kWh pr. kvadratmeter, mens det i et hus fra århundredskiftet og frem til 1940 kan være helt op til 186 kWh pr. kvadratmeter. Det skal der tages højde for, men det påvirker jo alle former for brændsler”, siger Jesper Stensen.