Den dyre elvarme

Jesper Stensen har til VoresVilla lavet en beregning, hvor udgangspunktet er et parcelhus fra 1973-1978, der er på 150 kvadratmeter. Her er beregnet et forbrug på 110 kWh pr. kvadratmeter, og det giver i alt 16.500 kWh. Den varme, det giver, er så omregnet til forbruget ved andre energikilder. Bruges der udelukkende elvarme, skal de 16.500 kWh altså ganges med en kWhpris på 1,70 kroner, og det giver en pris på 28.050 kroner. El koster normalt 2,1 kr. pr. kWh, men hvis opvarmning er registreret som el på BBR, kan der ansøges om at få reduceret den egentlige elpris med 0,526 kr./kWh. “Derfor har jeg sat prisen til ca. 1,7 kr. pr. kWh. Det er den dyreste form for opvarmning, men man kan selvfølgelig supplere med andre varmekilder som for eksempel fastbrændsel. Det vil dog kun påvirke kWh-prisen. De andre udgifter er konstante”, siger Jesper Stensen.